บทความ

5 บทเรียนดีๆ จากตัวอย่างแย่ๆ

บางครั้งบทเรียนที่ดีที่สุดก็ได้มาจากตัวอย่างที่แย่ที่สุด คุณอาจมีพ่อแม่ที่อบรมคุณด้วยอารมณ์โกรธเคือง หรือศิษยาภิบาลที่ใช้พระคัมภีร์เป็นอาวุธเหมือนไม้ตะบองตำรวจ หรือเจ้านายที่ใช้อำนาจในทางที่ผิด

มันง่ายที่จะมองข้ามผู้นำที่แย่ว่าเป็นพวกไร้ความสามารถ หยิ่งยโส ไม่ใส่ใจ – และไม่คุ้มที่จะให้คุณค่า แต่กลับยากที่จะเจาะเข้าไปในข้อบกพร่องและความผิดพลาด และนำแบบอย่างที่แย่ของพวกเขามาใช้กับชีวิตเรา

พระคัมภีร์มักจะนำตัวอย่างที่แย่ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ พระวจนะบันทึกเรื่องราวความล้มเหลวไว้หลายกรณี (ไม่ใช่ในแบบนิตยสารเจาะเบื้องหลังชีวิตคนดัง)  แต่เพื่อแสดงให้เห็นว่าทำไมเราต้องเลือกให้เป็น

“เหตุการณ์เหล่านี้เป็นเครื่องเตือนใจเราไม่ให้ปรารถนาสิ่งชั่วเหมือนเขาทั้งหลาย” (1 โครินธ์ 10:6)

อัครสาวกยอห์นได้หยิบปากกาขึ้นมาเขียนถึง 5 บทเรียนดีๆ ที่ได้จากตัวอย่างที่ไม่ดี น่าขอบคุณที่บทเรียนทั้ง 5 นี้เราไม่จำเป็นต้องไปเจ็บปวดเรียนรู้เอาเอง

5 บทเรียนดีๆ จากตัวอย่างที่ไม่ดี

ยอห์นเขียนให้กำลังใจเพื่อนๆ ของท่านให้สนับสนุนผู้เดินทางเพื่อไปสอนพระคัมภีร์ แต่ผู้นำคนหนึ่งที่คริสตจักรปฏิเสธไม่ยอมทำ

ข้าพเจ้าเคยเขียนบางสิ่งบางอย่างถึงคริสตจักร แต่ดิโอเตรเฟส คนที่อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตในพวกเขา ไม่ยอมรับเรา เพราะเหตุนี้ ถ้าข้าพเจ้ามา ข้าพเจ้าจะเปิดเผยพฤติกรรมของเขาที่กล่าวใส่ความเราด้วยถ้อยคำเลวทราม เท่านั้นยังไม่พอ ตัวเขาเองยังไม่ยอมรับรองพี่น้องเหล่านั้น ทั้งยังกีดกันคนที่ต้องการจะรับรองพวกเขา และไล่ออกจากคริสตจักร  – 3 ยอห์น 1:9-10 – 

ในพระคัมภีร์เพียง 2 ข้อนี้ ยอห์นได้ให้ 5 บทเรียน จากตัวอย่างที่ไม่ดีของดิโอเตรเฟส:

1. ระวังอย่าให้ความปรารถนาของท่านขึ้นเป็น “อันดับแรก”

ยอห์นกล่าวว่าดิโอเตรเฟสเป็น “คนที่อยากจะเป็นใหญ่เป็นโต” ในพวกเขา ดิโอเตรเฟสต้องการเป็นที่หนึ่งในคริสตจักร และแน่นอนเขามองว่าจดหมายของยอห์นเป็นสิ่งที่คุกคาม

หลายครั้ง พระเยซูต้องแยกสาวกของพระองค์ออกมา เพราะพวกเขาเอาแต่โต้เถียงกันว่าใครคือคนที่ “ใหญ่ที่สุด” เราต้องเรียนรู้ที่จะให้ภาพลักษณ์ของเราตั้งอยู่บนอัตลักษณ์ของเราในพระคริสต์ ไม่ใช่ตามความเห็นของผู้อื่น คุณสามารถเล่นเป็นตัวรองและให้ผู้อื่นขึ้นมาเล่นบทเด่นเหนือคุณได้หรือไม่?

2. ยอมรับสิทธิอำนาจตามที่พระเจ้ามอบหมายให้คุณ

ดิโอเตรเฟสไม่เต็มใจอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของอัครสาวก ส่วนหนึ่งของการยอมจำนนต่อพระเจ้า คือ การยอมจำนนที่รวมถึงการอยู่ภายใต้ขอบเขตสิทธิอำนาจที่พระเจ้ามอบให้คุณ

ดิโอเตรเฟสควรรู้ดีว่าไม่มีใครที่มีสิทธิให้คนใดคนหนึ่งออกจากคริสตจักร วิธีนี้จะเป็นแนวทางสุดท้ายในขั้นตอนการลงวินัยของทั้งที่ประชุม ดังนั้นจึงเป็นการใช้อำนาจที่ผิดหากท่านตัดสินใจเองอย่างไม่เหมาะสม

พระเจ้าได้วางบางคนให้มีสิทธิอำนาจเหนือเราในหลากหลายพื้นที่ของชีวิต:

  • ในบ้านเมือง (โรม 13:1-2)
  • ในที่ทำงาน (เอเฟซัส 6:5-8)
  • ในบ้าน (เอเฟซัส 5:22-6:4)
  • ในคริสตจักร (ฮีบรู 13:17)

ตราบใดที่สิทธิอำนาจเหล่านั้นไม่ทำให้เราต้องทำบาป เราควรยอมจำนนเหมือนที่ยอมกับพระเจ้า คุณจะยอมจำนนต่อสิทธิอำนาจที่พระเจ้าวางไว้เหนือคุณหรือไม่?

3. เป็นคนว่านอนสอนง่าย

เราควรต้องระวังทัศนคติในแบบที่บอกเราว่า ไม่มีอะไรที่จะเรียนรู้ได้จากผู้อื่น ท่านยอห์นเขียนว่า “ตัวเขาเองยังไม่ยอมรับรองพี่น้องเหล่านั้น”

ดิโอเตรเฟสไม่ยอมต้อนรับผู้สอนที่เดินทางมา (ต่างจากกายอัส ในข้อ 5) อาจเป็นเพราะในฐานะที่คิดว่าตนเอง “เป็นเต้ย” จึงรู้สึกว่านี่เป็นพื้นที่ของเขา เป็นพันธกิจของเขา คุณเคยรู้สึกว่าการสอนของคนอื่นคุกคามคุณหรือไม่ หรือมองว่าเป็นพันธกิจที่ทำงานร่วมกันเป็นทีม?

4. จำไว้ว่าความสำเร็จของบางคนไม่ได้บ่งว่าเป็นความล้มเหลวของคุณ

ดิโอเตรเฟสรู้สึกว่าต้องกดผู้นำคนอื่นๆ ลงเพื่อสร้างตนเองขึ้นในสายตาของที่ประชุม (“ชอบเป็นที่หนึ่ง”)

  • ท่านยอห์นบอกว่าดิโอเตรเฟส “กล่าวใส่ความเราด้วยถ้อยคำเลวทราม”
  • ไม่เพียงแต่ใส่ความอย่างไม่เป็นธรรม แต่เขายังใช้ถ้อยคำที่เลวทรามด้วย คุณมองเห็นความซื่อสัตย์และความเป็นผู้ใหญ่ของผู้นำคนนี้หรือไม่

“ความสำเร็จของคนอื่นไม่ได้บ่งบอกถึงความล้มเหลวของคุณ
จงแสดงความยินดีกับเขาอย่างจริงใจ”

คุณรู้สึกถูกคุกคามหรืออิจฉาเมื่อบางคนได้รับการยกย่องในท่ามกลางผู้คนหรือไม่?

5. ให้กำลังใจผู้อื่นด้วยใจกว้างขวาง อย่ามัวแต่สนใจความรู้สึกตัวเอง

ดิโอเตรเฟสไม่เพียงแต่ปฏิเสธให้การสนับสนุนผู้สอนที่เดินทางมา แต่ยังกีดกันคนที่อยากจะต้อนรับด้วย  อาการหวาดระแวงและเชื่อว่าทางของตนเองถูกต้อง บวกกับความอยากจะเป็นหนึ่ง จึงรู้สึกเหมือนถูกคุกคามโดยของประทานของผู้อื่น ความสามารถของผู้อื่นสร้างแรงบันดาลใจให้คุณหรือคุกคามคุณ?

“บทเรียนที่ดีที่สุดบางเรื่องอาจมาจากตัวอย่างที่ไม่ดี
ดังนั้นลองตั้งใจค้นหามันผ่านทุกๆ ชีวิต”

ดิโอเตรเฟสรับใช้เพื่อขยายอาณาจักรของดิโอเตรเฟสเอง ไม่ใช่อาณาจักรของพระเจ้า ที่จริง คำอธิษฐาน งานรับใช้ ความตั้งใจดี เป็นสิ่งที่เขาเลือกได้ ในที่สุดสิ่งดีต่างๆ ที่เขาทำจะวกกลับไปที่เขาเอง

คุณคิดอย่างไร: ตัวคุณเองคุณเคยได้บทเรียนดีๆ จากตัวอย่างที่ไม่ดีไหม?

 

บทความ:  5 Good Lessons from a Bad Example – Wayne Stiles  
แปล:  Nui CJ
ภาพ:  pixabay.com
ออกแบบ:  Mantana

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง