7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2021 — ป้อม ปัญญา ปคูณปัญญา —

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2021 — ป้อม ปัญญา ปคูณปัญญา —

1.ทุกคนล้วนมีไอเดียบรรเจิด แต่มีน้อยคนที่เริ่มต้นลงมือทำ และคนที่ทำไปจนจบยิ่งมีน้อยกว่า

2.งานของพระเจ้า ทำด้วยคนของพระเจ้า ด้วยวิธีของพระองค์ ในเวลาของพระองค์ เราอาจจะไม่เห็นผลและทิศทางที่มั่นใจว่าถูกต้องในทันที แต่พระเจ้าจะค่อยๆเปิดเผยให้เราเห็นอย่างชัดเจนถ้าเราอดทนและปรับคลื่นความคิดของเราให้ตรงกับพระองค์อยู่เสมอ

3.เมื่อรับใช้พระเจ้า วิธีที่เราตอบสนองต่อคนที่ไม่ได้ให้คุณให้โทษต่อเรา บ่งบอกแรงใจจูงใจในการรับใช้และสิ่งที่เราต้องการจากงานรับใช้ได้ดี

4.ความถ่อมใจยังเป็นรากฐานในการใช้ชีวิตคริสเตียนอยู่เสมอ ความถ่อมใจที่ว่าไม่ใช่การเหยียดตัวเองหรือกดตัวเองลง แต่เป็นการรู้จักพระเจ้า รู้จักตัวเองและคนอื่นว่าคือใครในจักรวาลนี้ เมื่อรู้จักพระเจ้าเราจะเห็นคุณค่าของคนอื่น เห็นหลายแง่มุมของตัวเอง ยืดหยุ่นต่อคำตัดสินและคำวิจารณ์มากขึ้น
เพราะจะมีคนที่มีความเห็นมากกว่าคนที่ลงมือทำเสมอในงานรับใช้

5.จงไวในการฟัง ช้าในการพูด ช้าในการโกรธ เป็นพระคำภาคบังคับที่ต้องฝึกฝนกันตลอดไปเพื่อการร่วมรับใช้ที่เป็นพระพรกับคนจำนวนมากและหลากหลายที่มา

6.คนที่มีความเชื่อไม่ใช่คนที่เข้มแข็งตลอดเวลา หรือไม่เคยสะดุดหกล้ม แต่เป็นคนจะลุกขึ้นมาหรือพยายามขยับตัวคลานไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างสุดแรง เพราะวัตถุประสงค์ในการมีชีวิตของคนเหล่านั้นล้วนชัดเจน

7.โลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นเรื่อยๆ และคริสเตียนก็ถูกท้าทายจากโลกอยู่เสมอว่า หลักการที่เราเชื่อนั้นเป็นจริงและนำไปใช้ได้ในทุกยุคเสมอ เครื่องมือไม่ได้มีความดีหรือเลวในตัวเอง อยู่เราเลือกใช้อย่างไร เพื่ออะไร แม้แต่ปืนก็ใช้ปกป้องชีวิตได้ แม้แต่พระคำของพระเจ้าก็ใช้ทำร้ายคนอื่นได้ ดังนั้นทุกสิ่งซึ่งท่านกระทำนั้น จงกระทำด้วยความรัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง