บทความ

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2021 — อ.ปิ๊ก ธนาภรณ์ ธนโรจน์ประดิษฐ์ —

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี2021— อ.ปิ๊ก ธนาภรณ์ ธนโรจน์ประดิษฐ์ — christlike

อ.ปิ๊ก ธนาภรณ์ ธนโรจน์ประดิษฐ์

1. เรียนรู้ว่า อายุไม่ใช่แค่ตัวเลข แต่คือตัวเรา ที่ผ่านมาอีก 1 ปี ด้วยพระคุณความรักของพระเจ้า อายุที่มากขึ้นทำให้เรียนรู้ว่า ตัวเราบนโลกมีความจำกัดทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ เพราะเป็นกายหยาบที่พระเจ้ากำหนดให้อยู่บนโลกแค่ชั่วครู่ชั่วยาม เพื่อรอกายนิรันดร์ที่อยู่ถาวรกับพระองค์

2. นึกถึงคำที่ฮิตของปี 2021 ‘ถ้าเขาจะรัก อยู่เฉยๆ เขาก็รัก’ เรียนรู้ว่าเป็นความจริงที่ทำได้ไม่ง่ายเลยสำหรับมนุษย์อย่างเราๆ เพราะเรามี เงื่อนไข condition เยอะ เรามักจะรักคนที่ทำอะไรดีๆให้เราได้ไม่ยาก แต่คนที่ไม่ได้ทำอะไรให้ เราไม่รู้จะรักไปทำไม แต่ก็เรียนรู้ว่านี่คือความรัก แบบไร้เงื่อนไขunconditional ของพระเจ้า เรายังไม่ได้ทำอะไรดีๆให้พระองค์เลย พระองค์ก็รักเราแล้ว ตรงกันข้ามพระองค์ต่างหากทรงทำสิ่งดีๆให้เรามากมาย เราน่าจะรักพระองค์ได้ไม่ยากมั้ย

3. เรียนรู้ว่า ความสัมพันธ์ที่ดีต้องสร้าง ไม่ได้มาเอง เราต้องเริ่มสร้างก่อน ไม่ต้องรออีกฝ่าย และที่สุดแล้วสิ่งที่เหลืออยู่และมีค่าที่สุดคือ ความสัมพันธ์ ทั้งกับพระเจ้า และกับคนรอบข้าง (ในความสัมพันธ์กับพระเจ้า พระองค์ทรงเริ่มก่อนเสมอ เราคือฝ่ายที่ต้องตอบสนอง)

4. เรียนรู้ว่า พระเจ้าไม่ได้ประทับอยู่บนฟ้าสวรรค์เท่านั้น พระองค์ไม่ใช่พระเจ้าที่อยู่ไกล แต่ทรงอยู่ท่ามกลางเรา และใกล้เรามาก โดยเฉพาะในยามเผชิญปัญหาที่ไม่คาดคิด และรู้สึกตกใจกลัว แต่จะพบและสัมผัสพระองค์ได้ด้วยความเชื่อและวางใจจริงๆ ซึ่งรู้สึกเลยว่าไม่ง่าย ความกลัวมักจะทำให้เราขาดความวางใจพระเจ้าได้ง่ายและเร็ว

5. เรียนรู้ว่า ธรรมชาติที่สวยงามรอบตัวช่วยให้เราสัมผัสพระเจ้าได้ แต่ยังไม่พอ ที่สำคัญยิ่งกว่าคือการเอาจริงเอาจังกับการแสวงหาพระวจนะของพระเจ้า

6. เรียนรู้ว่า การมองออกนอกตัวเอง และมีจุดประสงค์ที่ไม่ใช่เพื่อตัวเองเท่านั้น เป็นชีวิตที่มีความหมาย และความสุข

7. เรียนรู้ว่า ยังมีความอ่อนแอ
แพ้ภัยตัวเองอยู่ไม่มากก็น้อย ยังต้องระวังและไม่ประมาทในการใช้ชีวิต ต้องรู้จักและยอมรับจุดอ่อนของตัวเองให้ได้และให้ดี

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง