บทความ

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี2021 — ดร.กนก ลีฬหเกรียงไกร —

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี2021— ดร.กนก— christlike

1. ถ่อมใจ ถ่อมใจ และถ่อมใจ

ปีนี้ผมได้รับพระคุณมากมายในการทำงานวิจัยเพื่อเขียนดุษฏีนิพนธ์จนสำเร็จและจบปริญญาเอกพันธกิจศาสตร์หลักสูตรร่วมระหว่าง AGST Alliance และสถาบันพระคริสต์ธรรมกรุงเทพ (BBS) การศึกษาพระคัมภีร์ อ่านหนังสือมากมาย และการออกไปทำงานวิจัยจากพี่น้องคริสตจักรทั่วประเทศ ได้หล่อหลอมจิตใจให้ตระหนักว่าแม้ผมได้พบความรู้ใหม่จากงานวิจัย แต่ก็มีอะไรอีกมากมายที่ผมยังต้องเรียนรู้ แม้จะจบก็เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้น ความถ่อมใจจึงเป็นสิ่งที่ผมได้รับมากที่สุด

สุภาษิต 16:16-18 ได้​ปัญญา​ก็​ดีกว่า​ได้​ทองคำ​สัก​เท่าใด ที่​จะ​เลือก​เอา​ความ​รอบ​รู้​ก็​ดีกว่า​เงิน ทาง​หลวง​ของ​คน​ชอบธรรม​หัน​ออก​จาก​ความ​ชั่ว​ร้าย บุคคล​ผู้​ระแวดระวัง​ทาง​ของ​ตน​ก็​สงวน​ชีวิต​ของ​เขา​ไว้ ความ​เย่อหยิ่ง​เดินหน้า​การ​ถูก​ทำลาย และ​จิตใจ​ที่​ยโส​นำหน้า​การ​ล้ม

ความถ่อมใจยังเป็นคำแนะนำแรกที่ผมได้รับหลังจากการบอกกล่าวอย่างเป็นทางการว่าจบแล้ว เวลามีความสำเร็จอะไรเข้ามาบางทีก็เป็นเหมือนดาบสองคมที่มีทั้งคุณและโทษที่บางทีหากไม่ระมัดระวังก็อาจเฉีอนตัวเองได้เหมือนกัน

2. บ่นน้อยหน่อย มุ่งมั่น พึ่งพาพระเจ้ามากหน่อย จิตใจจะเบิกบาน

สำหรับผม การบ่นหลายครั้งสะท้อนความไม่พอใจ และไม่ยอมรับสิ่งยากลำบากที่เข้ามาในชีวิต แน่นอนการบ่นไม่ได้ผิดไปทั้งหมด แต่หากเราเปลี่ยนการบ่นเป็นการอธิษฐานและขอบพระคุณจะช่วยให้เรามีกำลังใจมากขึ้นแม้สถานการณ์อาจไม่ได้เปลี่ยนทันที

ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาผมมีความท้าทายหลายเรื่องประดังเข้ามา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2021 ที่ได้ทำงานวิจัยที่ต้องออกแรงเป็นอย่างมาก การบ่นบ้างก็น่าจะไม่ใช่ปัญหา ผมตั้งใจและสัญญากับภรรยาแต่แรกแล้วว่าจะไม่หลุดบ่นออกมาเลยในระหว่างเรียนปริญญาเอก ขอบคุณพระเจ้าที่ทำได้ดี จนกระทั่งช่วงสุดท้ายที่ส่งดุษฎีนิพนธ์ไปต่างประเทศเพื่อตรวจ มีการส่งกลับไปมาอยู่หลายครั้ง จริงๆ เกือบจะบ่นออกมาแล้ว แต่ขอบคุณพระเจ้าที่อดกลั้นใจจนสำเร็จด้วยดี

ผมมีข้อพระคัมภีร์ที่เป็นกำลังใจในเรื่องนี้คือ 2 โครินธ์ 4:17 เพราะ​ว่า​ความ​ยาก​ลำ​บาก​ชั่ว​คราว​และ​เล็ก​น้อย​ของ​เรา จะ​ทำ​ให้​เรา​มี​ศักดิ์​ศรี​นิรันดร์​มาก​มาย​อย่าง​ไม่​มี​ที่​เปรียบ

เวลาที่พบกับความท้าทายในงานรับใช้ที่ต้องออกแรงมากๆ ให้เราบ่นน้อยหน่อย มุ่งมั่น พึ่งพาพระเจ้ามากหน่อย จิตใจจะเบิกบาน

3. การเปลี่ยนแปลงสิ่งเล็กๆ อย่างมีวินัย ท้ายที่สุดจะส่งผลดีอย่างยิ่งใหญ่แก่เรา

เรื่องนี้ผมเรียนรู้จากการอ่านหนังสือ มีหนังสือหลายเล่มที่อยากอ่าน แต่ละเล่มหนาเป็นร้อยๆ หน้า วิธีที่จะอ่านจบคือตั้งใจอ่านอย่างมีวินัยหน้าต่อหน้าจนจบ พอทำสิ่งเล็กๆ อย่างมีวินัย ลองกลับมาทบทวนดู ปรากฏว่าปีนี้อ่านจบไปได้หลายเล่ม ได้ความรู้ พัฒนามุมมองในเรื่องต่างๆ ไปได้เยอะ ทำให้สามารถฟัง พูด สอน เทศนา หรือเขียนได้ดีขึ้นมาก

ในชีวิตและการรับใช้ก็เช่นกัน การเปลี่ยนแปลงสิ่งเล็กๆ อย่างมีวินัย จะทำให้เห็นความก้าวหน้าได้อย่างแน่นอน

1 ทิโมธี 4:15 จง​ปฏิ​บัติ​หน้า​ที่​เหล่า​นี้​และ​ทุ่ม​เท​ตัว​เอง​ให้​กับ​หน้าที่​ดัง​กล่าว เพื่อ​ให้​ทุก​คน​เห็น​ความ​ก้าว​หน้า​ของ​ท่าน

“วินัยอาจเป็นเหมือนยาขม แต่การทำได้กับไม่ได้นั้นผลแตกต่างกันอย่างมาก”

4. ชนะด้วยการถกเถียงจะสูญเสียความสัมพันธ์ แต่ความรักจะเอาชนะทุกสิ่งในที่สุด

ไม่ว่าจะเป็นการประกาศข่าวประเสริฐแก่ผู้อื่น หรือการรับใช้เป็นทีมในคริสตจักร ความรักเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ผลวิจัยยืนยันชัดเจนว่าความรักชนะใจทำให้คนมากมายกลับมาหาพระเจ้า การถกเถียงเพื่อพิสูจน์ว่าความคิดของเราเหนือกว่าอีกคนยิ่งสร้างอคติ แม้จะชนะก็ไม่สร้างการยอมรับด้วยใจ

โคโลสี 4:6 จง​ให้​ถ้อย​คำ​ของ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ประ​กอบ​ด้วย​เมต​ตา​คุณ​เสมอ ปรุง​ด้วย​เกลือ​ให้​มี​รส เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​รู้​ว่า​ควร​จะ​ตอบ​แต่​ละ​คน​อย่าง​ไร

ความรักจะเป็นเครื่องประสานความสัมพันธ์ เมื่อเราพูดความจริงด้วยหัวใจอย่างพระคริสต์ ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรก็ตาม ผู้ฟังจะเกิดความรู้สึกแตะต้องใจ ประทับใจพระเจ้า

5. เวลาจะชื่นชมคนให้พูดออกมาดังๆ

ความสุขอยู่ตรงนี้หล่ะครับ เวลามีพี่น้องรับใช้ด้วยกัน ไม่ว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลว การให้กำลังใจ ขอบคุณกันและกันเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าผลลัพธ์ จะเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมมากหากเราหมั่นขอบคุณพี่น้องที่มีส่วนรับใช้พระเจ้าด้วยกัน เพราะจะทำให้ทั้งตัวเราและทีมงานมีความสุขมาก เพราะเขาตั้งใจทำเพื่อพระเจ้าด้วยใจ และทำได้เท่าที่ทำได้

ความเข้าใจกันด้วยรัก จะทำให้เกิดการพัฒนาได้ดีกว่าการต่อว่ากันแรงๆ

โรม 12:15 จง​ชื่น​ชม​ยินดี​กับ​ผู้​ที่​มี​ความ​ชื่น​ชม​ยินดี จง​ร้อง​ไห้​กับ​ผู้​ที่​ร้อง​ไห้

ผมชอบที่จะชื่นชมคนออกมาดังๆ ไม่ว่าจะพูดต่อหน้าพี่น้องหรือเขียนชื่นชมขอบคุณพี่น้องออกมาดังๆ ในเฟสบุ๊ค พี่น้องมีความสุขผมก็มีความสุขไปด้วยครับ

6. การเลือกทีมงานต้องดูทัศนคติบวกก่อนความสามารถ

พี่น้องประคับประคองกันด้วยความรักเสมอ และหลายครั้งความรักคือการรอคอยการเติบโตฝ่ายวิญญาณ ไม่รีบร้อนนำหน้าพระเจ้า เพราะหลายครั้งการให้บางคนขึ้นมารับใช้ในบทบาทสำคัญๆ ก่อนที่เขาจะเรียนรู้ในความสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อย อาจไม่เป็นพรแก่เขาในระยะยาวได้

ทีมงานรับใช้มีเป้าหมายชัดเจนในความสำเร็จระยะสั้น เช่น ทีมนมัสการ ทีมมีเดีย เมื่อจบรอบนมัสการก็ถือเป็นความสำเร็จเล็กๆ ทุกสัปดาห์ แต่เราต้องไม่ลืมว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตฝ่ายวิญญาณตามหลักพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

ฉะนั้นเวลาเลือกทีม ขอให้มองที่ลักษณะชีวิตที่ดีในทางพระเจ้าก่อน เช่น ความสัตย์ซื่อ ความถ่อมใจยอมรับใช้พี่น้อง ความตั้งใจจริงในการรับผิดชอบ

1 ทิโมธี 4:16 จง​เอา​ใจ​ใส่​ทั้ง​ตัว​ท่าน​และ​คำ​สอน​ของ​ท่าน จง​ประ​พฤติ​สิ่ง​เหล่า​นี้​อยู่​เสมอ เพราะ​เมื่อ​ทำ​อย่าง​นี้​แล้ว ท่าน​จะ​สา​มารถ​ช่วย​ทั้ง​ตัว​ท่าน และ​ทุก​คน​ที่​ฟัง​ท่าน​ให้​รอด​ได้

เรื่องสำคัญที่สุดไม่ใช่การทำอะไรๆ ได้ในคริสตจักร แต่เป็นการยอมจำนนต่อพระเจ้า รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตตามพระวจนะ คนที่คิดแบบนี้จะเป็นทีมงานรับใช้ที่ยอดเยี่ยมแน่นอนเพราะเขาจะยำเกรงพระเจ้า และสายตาของเขาจะจับจ้องที่พระเจ้าเสมอ

7. ต้องช่วยกันยกเลิกวัฒนธรรมเมื่อไม่พอใจกัน ก็ออกจากกลุ่มแชท หรือเลิกเป็นเพื่อนในสื่อโซเชี่ยล

ปีที่ผ่านมาผมเผอิญเห็นเรื่องนี้อยู่ อาจจะไม่บ่อยแต่ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลย วิธีที่ดีในเชิงเทคนิคคือกลุ่มควรตั้งเท่าที่จำเป็น มีวัตถุประสงค์เจาะจง หากเป็นงานที่มีระยะเวลาจบ ก็แจ้งไปเลยว่าเมื่อจบงานแล้วจะขอปิดกลุ่ม เวลาเราแชร์ข้อมูลก็ควรเคารพกติกาของกลุ่มคือแชร์เนื้อหาที่ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่แชร์เรื่องซ้ำๆ ไปทุกห้องซึ่งอาจเป็นการรบกวนผู้อื่นได้ เมื่อเปิดกลุ่มต้องถามตัวเองทุกครั้งว่าจำเป็นต้องสร้างกลุ่มไหม กลุ่มที่เปิดใช้ทำอะไร เชิญใคร ถ้าให้ดีควรคุยกันส่วนตัวก่อนว่าจะขอเชิญเข้ากลุ่มอะไร เพราะอะไร

อย่างไรก็ตามการพูดคุยแสดงความเห็นในกลุ่มอาจะมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย บางคนก็ขาดทักษะในการเขียนข้อความ ทำให้เวลาอ่านดูแรง ทั้งๆ ที่ตัวจริงไม่ได้เป็นคนแบบนั้น ถ้าเราเป็นคนขาดความระวังในการเขียน เราต้องฝึกฝนทักษะนี้ หรือไม่ก็เลือกที่จะคุยกันหน้าต่อหน้าจะดีกว่า

เอเฟซัส 4:2-3 ​จง​ถ่อม​ใจ​และ​มี​ความ​สุภาพ​อ่อน​โยน​อยู่​เสมอ จง​อดทน จง​อด​กลั้น​ต่อ​กัน​และ​กัน​ด้วย​ความ​รัก จง​พยา​ยาม​รักษา​ความ​เป็น​น้ำ​หนึ่ง​ใจ​เดียว​กัน​ที่​มา​จาก​พระ​วิญ​ญาณ​นั้น โดย​มี​สันติ​ภาพ​เป็น​เครื่อง​ผูก​พัน

พยายามให้ดีที่สุดในการสื่อสารโดยเฉพาะในสื่อดิจิทัล ต้องช่วยกันยกเลิกวัฒนธรรมเมื่อไม่พอใจกันก็ออกจากกลุ่มแชทออนไลน์ หรือเลิกเป็นเพื่อนในสื่อโซเชียล ให้เราเลือกที่จะอดทนต่อกันและกันจนถึงที่สุดก่อนดีกว่าครับ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง