บทความ

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2021 — อ.เจริญ ยธิกุล —

7 สิ่งที่ได้เรียนรู้ในปี 2021 —อาจารย์เจริญ ยธิกุล —

ประสบการณ์จะทำให้เรา เติบโต และเข้าใจชีวิต และการเติบโต จะช่วยให้เรา เป็นภาชนะของพระเจ้าได้มากขึ้น ยิ่งขึ้น เจ็ดเรื่องที่ พัฒนาผู้เขียน ให้ เข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นคือ

1. รักษาใจให้ดี เพราะชีวิตเริ่มจากใจ(สภษ4:23) เพราะจิตใจ จะกำหนด การพูด การคิด และความทุกข์ หรือความสุข

2. ทุกสิ่งมีวาระ มีเวลา มีฤดูกาล ของมัน(ปญจ3:1) ซื่อสัตย์ อดทน เพราะทุกอย่าง อยู่ในแผนการณ์ของพระองค์ทั้งสิ้น หน้าที่ของเราคือ อยู่วาระของตน และทำให้ดีที่สุด เวลาหว่าน ต้องหว่าน เวลาเก็บเกี่ยวต้องเก็บเกี่ยว

3. รักษาศีลธรรมและจริยธรรมให้มั่น เพราะคนเราจะยิ่งใหญ่ และมีชื่อเสียงเพราะความสามารถ แต่จะดับลงเพราะผิดจริยธรรม (2ทธ2:4-5) เราต้องเดินในกติกาและจริยธรรม กฏของความถูกต้อง

4. พระคุณพระเจ้ามีมากพอ หากคุณรู้สึกบกพร่องไม่ดีพอ แม้อดีตจะเป็นอย่างไร หากกลับใจใหม่และเริ่มต้นใหม่ พระเจ้านับเราในวันนี้ เพราะ พระคุณ คือการให้แก่ผู้ไม่สมควรได้รับ เพราะเป็นของขวัญจากพระเจ้า ให้ดำรงในพระคุณพระเจ้าตลอดไป(ฮีบรู 13:25 )

5. ชีวิต ต้องเติบโต อยู่เสมอ ต้องพัฒนาไปตลอด ทุกวาระ ทุกวัย จากวันเด็ก(เชื่อใหม่เรียนรู้) สู่คนหนุ่มฝ่ายวิญญาณ(ฝึกฝน รับใช้) และวัยพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณ พัฒนาที่จะ สร้างสอนมอบมรดกแก่รุ่นต่อไป (1ยน12:13-14 )

6. ทำสิ่งใด ขอให้คิดเสมอว่า กำลังปรนนิบัติพระเจ้า (คส3.17) ไม่ได้กระทำแก่มนุษย์ ทุกการกระทำเสือนกำลังถวายเครื่องบูชาแด่พระคริสต์ (โรม12.1)

7. อย่าอ่อนล้า ในการอธิษฐาน จอร์จ มูลเลอร์ อธิษฐาน เผื่อ เพื่อนสนิทของท่าน ให้รับความรอด จนวันที่ศพ ของ จอร์จ มูลเลอร์ ถูกนำร่างฝังในดิน เป็นวันที่ เพื่อนสนิทของ จอร์จ มูลเล่อ รับเชื่อ อย่าท้อแท้ เพราะทุกคำอธิษฐานมีคำตอบเสมอ (1ธส5.17 จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง