บทความ

7 สิ่งที่เรียนรู้ในปี 2019 ของ ครอบครัวสิริคุณพร

1. ในปีที่ผ่านมานี้ มีคนใกล้ตัวที่เรารักจากไป ทำให้เรียนรู้ว่าชีวิตเรานั้นแสนสั้น เราควรทำทุกวัน ทุกลมหายใจให้มีคุณค่าและมีความหมาย

2. ปีนี้เป็นมีลูกคนแรก หนึ่งชีวิตที่เกิดมานั้น ทำให้เรียนรู้และเข้าใจว่า ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระเจ้านั้นเป็นอย่างไร เป็นความรักตั้งแต่ยังไม่เคยพบหน้า

3. ทำในสิ่งที่ชอบ enjoy ในสิ่งที่ใช่

4. รักคนอื่น แคร์คนรอบข้าง โดยแสดงออกด้วยการกระทำและช่วยเหลืออย่างถูกต้องและเหมาะสม

5. สัตย์ซื่อในการถวาย รู้จักการเก็บออม เก็บก่อนใช้ และใช้ให้เป็น

6. ให้โอกาสตัวเอง และให้โอกาสคนอื่น สำหรับตัวเองนั้นเราต้องไม่ give up กับตัวเอง และสำหรับคนอื่น เราจะต้อง forgive เสมอ

7. เมื่อเราต้องเผชิญกับภาระหนัก และความเหน็ดเหนื่อย สิ่งเหล่านี้อาจไม่ได้หายไปจากชีวิต แต่การที่เราเปลี่ยนความคิดและติดสนิทกับพระเจ้า พระเจ้าจะเป็นกำลังให้เราในการผ่านทุกอย่างไปได้ เราต้อง move on ด้วยท่าทีและทัศนคติที่ถูกต้อง

 

บทความ:  กิตติศักดิ์ จิรัชยา เคเรน สิริคุณพร
ออกแบบภาพ:  Promise

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง