บทความ

7 สิ่งที่เรียนรู้ในปี 2019 ของ แอน นันทนา บุญหลง

1. เราเป็นคนพิเศษของพระเจ้า ที่พระเจ้าสร้างมาอย่างพิเศษด้วยความรักดังแก้วตาดวงใจของพระองค์

2. ดำเนินชีวิตด้วยการพึ่งพาพระเจ้า วันต่อวันไม่ต้องกังวลถึงวันพรุ่งนี้

3. การอธิษฐานคือพลังสำคัญในการดำเนินชีวิต เพราะนั่นคือเราพึ่งพาพระเจ้าไม่ใช่กำลังของเรา

4. พระเจ้าไม่เคยช้า ไม่เคยสายแต่ทรงทันเวลาเสมอ

5. พระเจ้ารักมนุษย์ทุกคนที่พระองค์ทรงสร้าง เราจึงมีหน้าที่รักเค้า และทำดีกับเค้า ถ้ามันเกินกำลัง ก็ขอความรักของพระเจ้ามาเติมใจเรา ให้เรามองเห็นส่วนดีของเค้าเสมอ

6. มีพระพรที่ซ่อนอยู่ในทุกเหตุการณ์ในชีวิตเรา ให้เราขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีแล้วเราจะเห็นพระพรที่ซ่อนอยู่นั้น

7. ใช้ของประทานที่พระเจ้าให้มาให้เกิดผลที่สุด.. แค่เรามีใจที่จะรับใช้ พระเจ้าจะใช้เรา และจะจัดเตรียมทุกอย่างที่จำเป็นแก่เรา

 

บทความ:   นันทนา บุญหลง
ออกแบบภาพ:  Promise

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง