บทความ

7 สิ่งที่เรียนรู้ในปี 2019 ของโด่ง อานันท์

1. ให้แรงบันดาลใจในการทำกิจกรรมต่างๆ มาจากพื้นฐานของความรัก เพราะความรักคือปลายทางแห่งผลลัพธ์ของความสำเร็จและความล้มเหลว ถ้าเรามีความรักเราก็สามารถต้อนรับทั้งสองสิ่งได้

2. เรียนรู้ที่จะฟังก่อนจะนำเสนอความคิดเห็น ไม่ว่าจะเป็นการฟังจากคนรอบข้างหรือแม้แต่ธรรมชาติรอบกายที่สำคัญคือการฟังหัวใจเราเอง

3. มีความหวังอยู่เสมอ แม้ว่าสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมอาจไม่เอื้ออำนวยให้มีความหวัง เพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานความหวัง

4. กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งใหม่ๆ เสมอ เพราะเวลาไม่สามารถย้อนกลับมาหาเราอีกครั้ง

5. เชื่อมั่นในสิ่งที่ทำและเชื่อใจในคนที่ร่วมเส้นทางกับเรา

6. สัตย์ซื่อในความรับผิดชอบ แม้สิ่งนั้นจะดูเล็กน้อย

7. ทีมงานที่สำคัญที่สุดคือครอบครัว สร้างทีมเวิร์คด้วยการอธิษฐานร่วมกัน แล้วสิ่งที่กล่าวมาทั้ง 6 ข้อจะบรรลุผลตามที่เราคาดหวังไว้

 

บทความ: อานันท์ มูลตระกรณ์
ออกแบบภาพ:  Promise

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง