บทความ

7 สิ่งที่เรียนรู้ในปี 2019 ของ อ.โป๋ เมธา

1. เวลาในแต่ละปี แต่ละเดือน ผ่านไปรวดเร็วมาก เพิ่งฉลองปีใหม่ 2019 ไปไม่นาน ก็สิ้นปีแล้ว จงใช้เวลาอย่างมีค่า ให้คุณค่ากับสิ่งที่สำคัญ ทั้งชีวิตส่วนตัว ครอบครัว การงาน การรับใช้พระเจ้าและผู้อื่น ทำทุกอย่างให้เต็มที่ในทุกๆ วัน อย่าให้รู้สึกเสียดายเวลา เมื่อต้องมองย้อนกลับมาจากอนาคต

2. คิดว่าเวลาผ่านไปเร็วแล้ว สุขภาพก็ผ่านไปรวดเร็วไม่แพ้กัน โดยเฉพาะน้ำหนัก 🙂 แต่ความแตกต่างคือ ถึงเราไม่สามารถเวลาย้อนเวลากลับ แต่เราสามารถทวงคืนสุขภาพที่ดีได้ จงจัดเวลาเพื่อดูแลสุขภาพของคุณ

3. สำหรับคนที่เป็นพ่อแม่ เด็กเรียนรู้จากการมองและสังเกตมากกว่าตำรา เราให้ลูกเห็นอะไร ใช้เวลากับอะไรมากกว่า เค้าจะเป็นแบบนั้น โรงเรียนที่แท้จริงคือที่บ้าน และวิชาการไม่ได้สำคัญไปกว่าค่านิยมและคุณธรรม จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป (สุภาษิต 22:6)

4. ยิ่งทำงานกับคนมาก ยิ่งต้องเรียนรู้จักการบริหารความรู้สึก อย่าให้คำพูด การกระทำหรือความรู้สึกของคนอื่นมากำหนดความรู้สึกของเรา ถ้าจะเก็บสิ่งเหล่านั้นมาก็เพื่อวิเคราะห์สะท้อนตัวเอง สิ่งที่ดีอย่าเหลิง สิ่งที่แย่อย่าเฟลจนลุกไม่ขึ้น สิ่งที่ไม่จริงไม่ต้องเก็บมาคิด อย่าให้วันทั้งวันของเราถูกกำหนดด้วยมุมมองของคนอื่น

5. ให้อภัย ให้อภัย ให้อภัย 70 x 70 ครั้ง แล้วตัวจะเบา พระเจ้าเรียกเราว่าเป็นแกะ เพราะแกะไม่ต้องแบกของ มีแต่ช้าง ม้า วัว ควายเท่านั้นที่แบกของหนัก (ประโยคทองที่ชอบที่สุดของปีนี้)

6. ความเกรงใจเป็นสิ่งที่ดี แต่ความเกรงใจมากไปก็ไม่ดี เพราะจะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำร้ายตัวเองและคนอื่น มีเวลาของความเกรงใจ และเวลาของการเผชิญหน้า ขอพระเจ้าให้เรามีสติปัญญาว่าเวลาไหนควรเป็นแบบไหน

7. ถ้าเราเปิดใจเรียนรู้ ไม่ใช่แค่ 7 สิ่งในหนึ่งปีที่จะได้เรียน แต่ทุกวันก็มีบทเรียนมากมาย อยู่ที่เราจะมองเห็นหรือไม่ แต่สำคัญกว่าเรียนรู้คือ ลงมือ ลงมือ และลงมือ เพราะถ้าปราศจากการลงมือแล้ว อีกหนึ่งปีจะผ่านไปโดยคุณจะยืนอยู่ที่เดิม!

 

บทความ:  อ.เมธา เกรียงปริญญากิจ
ออกแบบภาพ:  Promise

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง