บทความ

7 สิ่งที่เรียนรู้ในปี 2019 ของ ป้อม ปัญญา

1. ถ้าไม่นับความรักของพระเจ้า ทุกสิ่งย่อมเปลี่ยนแปลงตามวันเวลา รวมถึงตัวเราเองด้วย ขึ้นอยู่กับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลง

2. ในหลายๆ ครั้งการทำแผนงานและกิจกรรมให้สำเร็จมาพร้อมกับชีวิตเป็นพระพรกับคนอื่น แต่ในบางครั้งถ้ามันไม่มาพร้อมกัน..เลือกอย่างหลัง

3. เราไม่จำเป็นต้องพูดในทุกสิ่งๆ ที่เรารู้ แต่เราควรจะตั้งใจฟังคนอื่นให้มากที่สุดโดยเฉพาะคนที่คิดต่างจากเรา ส่วนการตอบสนองนั้น..เป็นทางเลือกที่เราต้องรับผิดชอบต่อการเลือกของเรา

4. ถ้าอยากมีเวลาอ่านพระคัมภีร์ อธิษฐานเพิ่มขึ้นวันละ10นาที ให้ตัดจากเวลาเล่นโซเชี่ยล โดยเลือกอธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ก่อน

5. ถ้าเราไม่รู้จักปฎิเสธบางอย่าง อาจจะเป็นเพราะเรายังไม่ได้เลือกการจัดลำดับสิ่งที่มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิต

6. สองสิ่งที่เป็นของขวัญมีค่าที่สุดที่เราให้กับคนที่เรารักได้คือ เวลากับความใส่ใจ

7. การคิดคำพูดหรือไอเดียคมๆ ไม่ง่ายเลย แต่การใช้ชีวิตธรรมดาอย่างที่ควรทำ มันยากกว่าเยอะ

บทความ:  ปัญญา ปคูณปัญญา
ออกแบบภาพ:  Promise

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง