บทความ

7 สิ่งที่เรียนรู้ในปี 2019 ของ สิน พัฒน์ชัย

1. โลกนี้เป็นแค่บ้านชั่วคราว ดังนั้น อย่ามัวสาละวนอยู่กับการสะสมสิ่งต่างๆ ที่โลกให้คุณค่า หรือยึดติดกับสิ่งเหล่านั้น แต่ให้เป้าหมายในชีวิตของเราจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เป็นนิรันดร์ เพราะความสุขเพียงชั่วคราวกับความสุขที่เป็นนิรันดร์นั้นเทียบกันไม่ได้เลย

2. รอคอยพระเจ้าในเวลาของพระองค์ ให้ฟังเสียงของพระองค์ อย่าไปก่อนพระเจ้า หลายเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต เคยตัดสินใจเร็วโดยไม่พึ่งพาและรอคอยพระเจ้า เพราะคิดว่าตัวเองทำได้ แต่ผลลัพธ์ที่ออกมาทำให้รู้ว่าตัวเราช่างโง่เขลาเสียจริงๆ จงจำไว้ว่าการอดทนรอคอยพระเจ้าและเวลาของพระองค์ดีที่สุดเสมอ

3. การที่ชีวิตเรามัวยุ่งอยู่กับงานไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่า ชีวิตเรานั้นเกิดผลและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า อย่าลืมหาเวลาพักสงบ ทบทวนและใคร่ครวญถึงชีวิตอยู่เสมอ

4. เวลาในชีวิตของเราผ่านไปอย่างรวดเร็ว ถ้าเราไม่ระมัดระวังในการดำเนินชีวิตและปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ เราจะมานั่งเสียดายทีหลัง ดังนั้น ให้จัดลำดับความสำคัญในชีวิต (Priority) ให้ดี

5. ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ไม่ว่าผู้คน ความสัมพันธ์ สถานการณ์ สุขภาพ และอาชีพ แม้ตัวเราเองก็เปลี่ยนแปลงด้วย แต่สิ่งที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงนั้นคือ พระเจ้า ความรัก และพระสัญญามั่นคง จงยึดพระเจ้าไว้ให้มั่น

6. ความกระวนกระวายและวิตกกังวลไม่ได้ต่อชีวิตให้ยืนยาวขึ้น จึงทำให้เรียนรู้ที่จะไว้วางใจพระเจ้าและขอบคุณในทุกกรณี

7. สัตย์ซื่อในสิ่งที่พระเจ้าได้มอบหมายให้กับเรา แม้ว่าสิ่งนั้นจะดูเหมือนสิ่งเล็กๆ น้อยๆ แต่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญในสายพระเนตรพระเจ้า

 

บทความ:  พัฒน์ชัย ปัญจธนศักดิ์
ออกแบบภาพ:  Promise

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง