บทความ

7 สิ่งที่เรียนรู้ในปี 2019 ของ อ.ธนาภรณ์ ธนโรจน์ประดิษฐ์

อันที่จริงนี่เป็น 7 สิ่งที่ดิฉันเรียนรู้ตั้งแต่วันแรกที่เชื่อพระเจ้า และยังคงต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต

1. การทรงนำที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้า
ดิฉันไม่แน่ใจว่าเหตุใดบรรณาธิการจึงตั้งหัวข้อ 7 สิ่ง ทำไมไม่ 3 สิ่ง หรือ 6 สิ่ง แต่พอเห็นเลข 7 ก็นึกถึง ความสมบูรณ์แบบของพระเจ้า สำหรับคนยิวเลข 7 เป็นเลขของพระเจ้า และหมายถึงความสมบูรณ์แบบ เพราะพระเจ้าทรงสร้างโลก 6 วัน วันที่ 7 พระองค์หยุดพักเพราะทรงเห็นว่าสิ่งที่ทรงสร้างสมบูรณ์แบบดีแล้ว ตลอดปี 2019 ก็ได้เห็นการทรงนำของพระเจ้าในทุกด้านของชีวิต ทั้งการรับใช้ การงาน และความสัมพันธ์ที่ดีพร้อมสมบูรณ์ แต่ไม่ใช่perfection แบบไม่มีปัญหา แต่เป็น perfection ที่อาจไม่เป็นตามความคาดหวังของตัวเอง แต่เป็นไปตามน้ำพระทัยที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าที่มีต่อตัวดิฉัน เป็นการทรงนำที่พระเจ้าตรัสว่า ‘ดี’ ไม่ใช่ที่ดิฉันเห็นว่าดี

2. การรอคอยพระเจ้า
ดิฉันเรียนรู้ว่าเวลาของพระเจ้าเป็นเวลาที่ดีที่สุด good timing อย่างไรก็สู้ God timing ไม่ได้ ในปี 2019 การรอคอยพระเจ้าที่เห็นชัดก็คือ เมื่อคุณแม่วัย 86 อธิษฐานรับเชื่อพระเยซูคริสต์

3. พระคุณที่แสนชื่นใจของพระเจ้า
เราทูลขอพระเจ้าที่จะใช้บ้าน Morning star ที่เชียงใหม่ เป็นพระพรได้มากที่สุด และในที่สุดก็เกิดคริสตจักร Morning star และ Life Seed Mission ขึ้นที่นั่น

4. ความรักมั่นคงที่ไม่เคยยั้งหยุดของพระเจ้า
ดิฉันเรียนรู้ว่าพระเจ้ายังทรงใช้คนบาปอย่างดิฉันได้อยู่ ความรักที่ใหม่ทุกเช้าของพระองค์ให้โอกาสดิฉันได้เทศนาและสอนพระคำของพระเจ้าในคริสตจักรต่างๆ ได้ใช้ตะลันต์ที่พระเจ้าประทานให้แปลวรรณกรรมคริสเตียนสองเล่ม

5. ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
2019 เป็นปีที่ดิฉันเดินทางมากที่สุดปีหนึ่ง จึงมีโอกาสได้เห็นโลกกว้างของพระเจ้า เห็นขอบฟ้ากว้างไกล เห็นผืนทรายสุดลูกหูลูกตา เห็นดวงดาวเต็มท้องฟ้า เห็นธรรมชาติ และที่สำคัญเห็นชีวิตผู้คนที่พระเจ้าทรงสร้างด้วยความรักในหลากหลายวัฒนธรรม อันเป็นฝีพระหัตถ์ที่งดงามเกินบรรยาย

6. การรักษาเยียวยาของพระเจ้า
2019 เป็นปีที่อายุย่าง 63 เริ่มค้นพบโรคภัยบางอย่าง ไม่ว่าจะต้อหินในตาขวา ข้ออักเสบเฉียบพลัน หรือโรคกระเพาะเรื้อรังมานานปี แต่การรักษาก็มาได้ทันเวลาและถูกวิธี ที่สำคัญการรักษาฝ่ายกายที่อย่างไรก็ต้องเสื่อมสูญไปในวันหนึ่งข้างหน้า ย้ำเตือนดิฉันว่าพระคริสต์เสด็จมาเพื่อเยียวยารักษาจิตวิญญาณของเราให้หายดีนิรันดร์

7. ความหวังในพระเจ้า
ดิฉันเรียนรู้ว่าในปี 2020 ที่กำลังจะมาถึง ดิฉันสามารถตั้งความหวังที่จะพบกับการทรงนำที่สมบูรณ์แบบ ความรักมั่นคง ความยิ่งใหญ่ ความสัตย์ซื่อ และการเยียวยารักษาของพระเจ้าได้อย่างแน่นอน

 

บทความ:  ธนาภรณ์ ธนโรจน์ประดิษฐ์
ออกแบบภาพ:  Promise

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง