บทความ

7 สิ่งที่เรียนรู้ในปี 2019 ของ เหวิน เรืองกิจ ยงปิยะกุล

1. เราสามารถรับใช้ได้โดยปราศจากความรัก
แต่เราไม่สามารถ รัก ได้โดยปราศจากการรับใช้

2. เราไม่ควรรับใช้ตามใจเรา แต่ต้องตามการทรงเรียกและพระประสงค์ของพระเจ้า

3. การอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้น ‘ในใจ’ ไม่ใช่แค่ภายนอก

4. ความสัมพันธ์และการปฏิบัติกับเพื่อนบ้าน คือสิ่งสะท้อนความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า

5. ความขี้สงสัยคืออุปสรรคของวิสัยทัศน์ สันติสุขแท้ในใจ มีทางเดียวเสมอ ไม่ว่าเราจะโตฝ่ายวิญญาณแค่ไหน

6. คนที่สนใจในพระประสงค์จะได้รับสิ่งที่ขอ

7. อย่ามองสิ่งที่มี แต่ให้มองสิ่งที่ควรทำเพื่อตอบสนองการทรงเรียก

 

บทความ: เรืองกิจ ยงปิยะกุล
ออกแบบภาพ:  Promise

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง