เรื่องดีคำโดน

งานพันธกิจของไรน์ฮาร์ด บองเก้ (REINHARD BONKE)

เรื่องดีคำโดน

ไรน์ฮาร์ด บองเก้ ได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าเมื่ออายุ 12 ปี ท่านมีภาระใจที่แรงกล้าและถวายตัวไปทำพันธกิจที่ทวีปแอฟริกา

เมื่ออายุ 20 ปี งานพันธกิจของท่านคือการประกาศเรื่องราวการไถ่บาปของพระเยซูผ่านการจัดครูเสด โดยมีสโลแกนประจำใจว่า “พระเจ้ามิได้สร้างนรกไว้สำหรับมนุษย์ ดังนั้นเราต้องทำให้นรกว่างเปล่าจากผู้คน มีเพียง  แต่มารที่อยู่ในนั้นเพียงลำพัง”

ปัจจุบันท่านอายุถึง 70 ปีแล้ว และยังคงเป็นพยานถึงการไถ่บาปของพระเยซูคริสต์อยู่อย่างเอาจริงเอาจัง จนปัจจุบันนี้มีผู้ได้รับพระกิตติคุณผ่านการประกาศของท่านแล้วถึง 52 ล้านคน

ทวีปแอฟริกา กลายเป็นทวีปที่มีการฟื้นฟูของงานพระเจ้า ปี 1900 มีคริสเตียนเพียง 10 ล้านคน หรือ 10% ของประชากร

แต่ปี 2000 มีคริสเตียนถึง 360 ล้านคน หรือ 50% ของประชากร !! อัตราของจำนวนคริสเตียนเพิ่มขึ้นปีละ 2.36% และคาดการณ์ว่าตัวเลขประชากรคริสเตียนในแอฟริกาจะเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าตัวภายในเวลาไม่ถึง 30 ปีข้างหน้านี้

ที่มา : หนังสือ LET THE NATIONS BE GLAD!, JOHN PIPER

พันธกิจต้องการมากกว่า ใจปรารถนา แต่ต้องการ ก้าวต่อไปของเรา