หนังสือ

ประเภทหนึ่ง ประเภทเดียว

ประเภทหนึ่ง ประเภทเดียว

คำถามที่รุมเร้าใจมากที่สุดเรื่องการสร้างสาวกไม่ใช่เพียง

“เรากำลังสร้างสาวกไหม?” แต่กลับเป็น

“สาวกประเภทไหนหรือที่พระเจ้าทรงเรียกให้เราผลิต?”

และที่สำคัญกว่านั้นอีก “แล้วเราเป็นสาวกประเภทไหน?”

จงเป็นประเภทหนึ่ง!

เอ็ดมันด์ ชาน

Purchase

ISBN: 978-616-7860-21-3 สำนักพิมพ์: กนกบรรณสาร
Purchase

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง