รูปภาพ

ผลแห่งความชอบธรรม

ผลแห่งความชอบธรรม

“ผู้สร้างสันติหว่านในสันติย่อมเก็บเกี่ยวผลแห่งความชอบธรรม

ยากอบ 3:18 TNCV

 

ภาพ: Nghia Le on Unsplash
ออกแบบภาย: Mantana

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง