หนังสือ

นำกลุ่มย่อยในการศึกษาพระคัมภีร์อย่างไร

การนำกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์กลุ่มย่อย เป็นการแนะนำวิธีขั้นตอนในการที่จะปฏิบัติเริ่มต้น เพื่อที่จะช่วยท่านให้ประสบความสำเร็จในการนำกลุ่มย่อยในคริสตจักร โดยได้มีการแนะนำวิธีการประชุม วิธีเตรียมโครงร่างบทเรียน วิธีแนะนำการอธิษฐานแบบสนทนา วิธีจัดการเมื่อเกิดการขัดแย้งในกลุ่ม วิธีเปลี่ยนอุปสรรค์ให้เป็นโอกาส

 

อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม คลิกที่นี่

 

Purchase

สำนักพิมพ์: ประเสริฐบรรณศาสตร์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง