รูปภาพ

ความตั้งใจในหัวใจ

ความตั้งใจในหัวใจ

ความเมตตาเริ่มต้นที่ความตั้งใจในหัวใจ. “Kindness begins in the heart of a willing mind.”

 

คำคม :  D. A. MC Bride, The Wind Chimes of Life
ออกแบบภาพ :  mantana

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง