เรื่องดีคำโดน

หลังจบสงคราม

หลังจบสงคราม

หลังจากสงครามกลางเมืองของอเมริกาเสร็จสิ้นลง นายพลโรเบิร์ต อี. ลี ของฝ่ายใต้ได้ยอมแพ้ต่ออับราฮัม ลินคอน ของฝ่ายเหนือ

ลินคอนได้ส่งจดหมายไปยังนายพลลี ผู้นำฝ่ายศัตรูว่า “ขอจงบอกทหารของท่านให้เอาม้ากลับไปเถิด เพราะพวกเขาคงต้องใช้ม้าสำหรับการเพาะปลูก…และขอจงบอกคนของท่าน ให้เอาปืนยาวกลับไปด้วย เพราะเขาคงต้องใช้มันสำหรับการล่าสัตว์เป็นอาหาร”

เมื่อได้อ่านจดหมายนั้น นายพลลีก็ต้องหลั่งน้ำตาให้กับข้อความแห่งความห่วงใยจากคนที่เขาเคยเรียกว่า “ศัตรู”

ความดีเป็นอาวุธที่ดีที่สุดในการกำจัดศัตรู

 

ที่มา :  Anonymous
ภาพ :  Stijn Swinnen on Unsplash
ออกแบบภาพ :  Panchanok

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง