รูปภาพ

ทุกสถานการณ์

ทุกสถานการณ์

สำหรับคนทั่วไป การขอบพระคุณเหมาะสมกับบางสถานการณ์ สำหรับคริสเตียน การขอบพระคุณเหมาะสมกับทุกสถานการณ์ที่เราพบเจอ
1 เธสะโลนิกา 5:18

 

คำคม :  Songwut Aunwijit
ออกแบบภาพ :  Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง