วิดีโอ

‘อัลฟ่า’ เครื่องมือที่จะช่วยให้คุณและคริสตจักรของคุณ สามารถเล่าเรื่องราวพระกิตติคุณและสร้างสาวกได้

alpha thailand

คริสตจักรต้องต่อสู้กับความท้าทายจากการระบาดของโควิด19 อย่างมากในช่วงสองปีที่ผ่านมา แต่ขณะเดียวกันก็ค้นพบโอกาสและวิธีใหม่ๆ ในการแบ่งปันพระกิตติคุณและดำเนินชีวิตตามการทรงเรียกให้เป็นสาวก

VDO นี้ จะทำให้คุณได้รู้จักกับ ‘อัลฟ่า’ เครื่องมือที่จะช่วยให้คุณและคริสตจักรของคุณ สามารถเล่าเรื่องราวพระกิตติคุณและสร้างสาวกได้ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหน

สนใจอยากจัดหรือเรียนรู้เกี่ยวกับอัลฟ่า ดูเพิ่มเติมที่ alpha.org/thailand หรืออีเมล info@alpha.or.th

(in partnership with alpha)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง