บทความ

AMEN ออกเสียงได้กี่แบบ

ἀμήν (Amen) เป็นคำลงท้ายสำหรับคำอธิษฐาน หมายถึง ข้าพเจ้าขอเชื่อวางใจพระเจ้าในคำอธิษฐาน (So be it.) สำเนียงภาษาอาจจะแตกต่างกัน แต่ให้ความหมายเดียวกัน
(ฮีบรู) อาเมน (ลากเสียง “เมน”)
(กรีก, ซีเรีย) อามีน
(ละติน, อังกฤษ) เอเมน
(ฝรั่งเศส, เยอรมัน, เนเธอร์แลนด์, สเปน, ไทย) อาเมน

Image by StockSnap from Pixabay 

เป็นที่น่าสังเกตที่ศาสนาคริสต์ ศาสนายูดาย และศาสนาอิสลาม ลงท้ายคำอธิษฐานด้วยคำเดียวกันครับ เอเมน, อาเมน, อามีน

ฉะนั้นเวลาเราอธิษฐานแล้วอยากให้เสียงเป็นประเทศไหนก็ออกเสียงตามนั้นเลยนะครับ อย่าลืมว่าคำอธิษฐานที่ออกมาจากใจเท่านั้นถึงจะมีความหมายต่อพระเจ้า เอเมนไหมครับ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง