เรื่องดีคำโดน

ละมั่งแอฟริกัน

ละมั่งแอฟริกัน

ละมั่งแอฟริกัน สามารถกระโดดได้สูงถึง 3 เมตร เป็นระยะไกลกว่า 9 เมตร แต่ที่น่าแปลกคือ ละมั่งแอฟริกันนี้ กลับถูกจับขังไว้ในสวนสัตว์ด้วยกำแพงที่สูงเพียง 90 ซม.เท่านั้น นั่นเป็นเพราะสัตว์จำนวนมาก จะไม่กระโดดไปข้างหน้า หากมันมองไม่เห็นพื้นข้างหน้าที่มันจะกระโดดข้ามไปนั้นว่าเป็นอย่างไร

ความเชื่อ” คือ ความสามารถที่จะไว้วางใจในสิ่งที่มองไม่เห็น และด้วยความเชื่อนี้ เราได้รับการปลดปล่อยจากม่านบังตาของชีวิตอันเนื่องมาจากความกลัว และทำให้เราเห็นชัดเจน แม้มีความสามารถ ก็จะปลดปล่อยได้ไม่เต็มที่ ถ้าเราขาดความเชื่อ !


ให้เรามีความเชื่อ ความหวังใจ และลงมือเปลี่ยนสถานการณ์นั้น

 

ที่มา : John Emmons..
ภาพ :  https://unsplash.com/photos/PdiOj8kRy28
ออกแบบภาพ :  Sinn

 

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง