เรื่องดีคำโดน

โยนไม้ถามทาง

โยนไม้ถามทาง

ชายคนหนึ่ง คิดวิธีเลือกเส้นทางเดินของเขาด้วยการโยนแท่งไม้ที่ทางแยก แล้วเดินตามทิศที่แท่งไม้ชี้ไป

เขาเดินไปอย่างนี้เรื่อยๆ กระทั่งเมื่อมาถึงทางแยกหนึ่ง เขาโยนแท่งไม้เสี่ยงทายนั้นซ้ำๆ กันหลายครั้ง

ผู้พบเห็นจึงถามว่า “ทำไมต้องโยนซ้ำหลายครั้งด้วย?”

เขาตอบว่า “พอดีผมต้องการไปทางซ้าย แต่ไม้ชี้ไปทางขวา จึงต้องโยนไปเรื่อยๆ จนกว่าไม้จะชี้ไปทางซ้ายอย่างที่อยากไป”

เราไม่นิยมวิธีเสี่ยงทาย แต่ตัวอย่างนี้ชี้ให้เห็นถึงอาการของคริสเตียนบางคนที่ “เอาพระเจ้ามาสนับสนุนใจตัวเอง” มิใช่ให้พระเจ้านำชีวิตเราอย่างยอมจำนน

 

ที่มา: Anonymous
ภาพ: Максим Степаненко on Unsplash
ออกแบบภาพ: Mantana

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง