รูปภาพ

ลี้ภัย

ลี้ภัย

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงพิทักษ์ข้าพระองค์ไว้ เพราะข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ สดุดี 16:1

 

ภาพ :  Easton Mok on Unsplash
ออกแบบภาพ :  Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง