บทความ

การต่อเสียงจากคอมพิวเตอร์สู่ระบบเครื่องเสียง

ปัจจุบันทุกๆ คริสตจักร คงมีการฉายวิดีโอคลิป หรือเปิดเพลงจากคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือกันเป็นประจำ และน่าจะใช้อุปกรณ์ง่ายๆ หากันได้ทั่วไป ซึ่งก็ใช้งานได้ดีบ้าง เสียบ้าง คุณภาพเสียงมาไม่เต็มที่บ้าง เป็นสิ่งที่หลายๆ คนมองข้ามไป

สาเหตุมาจาก Impedance (ค่าความต้านทานในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ) ที่ไม่เหมาะสมของสายนั่นเอง การไหลของสัญญาณจะไหลได้ดีหาก output impedance ของตัวที่ออกน้อยกว่า input impedance ของฝั่งรับ ง่ายๆ คือ ฝั่งออกต้องน้อยๆ ฝั่งรับต้องมากๆ ลงลึกอีก (output impedance ประมาณ 100Ω Input impedance ประมาณ 1MΩ -1 mega ohms ขึ้นไป)

เมื่อ Impedance ไม่เหมาะสมกระแสจึงไหลได้ไม่เต็มที่ จึงควรมีการใช้ DI-Direct Injection Box (Di box) นั่นเอง เพื่อปรับสภาพ Impedance ให้เหมาะสมกับ preamp ของระบบเครื่องเสียง

โดยส่วนใหญ่ preamp ของเครื่องเสียงจะรับสัญญาณแบบ Mic หรือ Line level ที่มี impedance ต่ำหรือที่เรียกว่า Lo-Z ต่อสายแบบ Balanced แน่นอนว่าคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือไม่ได้เป็น Lo-Z Balanced จึงต้องใช้ DI Box มาจัดการ ซึ่งก็มีหลายยี่ห้อหลายรุ่นให้เลือกใช้กัน เช่น Whirlwind pcDIHW

สังเกตว่าขั้วต่อ output จะเป็นแบบ XLR เหมือนกับขั้วต่อของ mixer นั่นเอง
ข้อดีของการใช้ DI คือ สัญญาณจะส่งไปถึง mixer ได้เต็มที่ ชัดเจน ครบทุกย่านความถี่อย่างเห็นได้ชัด

ขั้วต่อที่เป็นแบบ XLR จะมีตัวล็อกป้องกันอุบัติเหตุสายหลุดหรือชำรุดได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้สาย XLR ยาวมากๆ ได้ โดยสัญญาณยังคงสะอาดเสียงใสเหมือนเดิม

นับว่าคุ้มค่ากับการลงทุนเป็นอย่างมาก

 

บทความ:  ภาษิต ภัทรานุกูล
ออกแบบภาพ: Jackkrit Anantakul, Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง