รูปภาพ

จงเข้มแข็ง

จงเข้มแข็ง

แต่ละคนช่วยเพื่อนบ้านของตน และพูดกับพี่น้องของตนว่า “จงเข้มแข็ง”
อิสยาห์ 41:6

 

ออกแบบภาพ :  Mantana

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง