รูปภาพ

จงอดทนต่อกันและกัน

จงอดทนต่อกันและกัน

จงอดทนต่อกันและกัน
โคโลสี 3:13

 

ออกแบบภาพ :  Nantharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง