เรื่องดีคำโดน

อยู่ก่อนแต่ง

อยู่ก่อนแต่ง

คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยเดนเวอร์ รัฐโคโรลาโด้ สหรัฐอเมริกา พบว่า คู่รักที่อยู่ด้วยกันก่อนแต่งมีแนวโน้มที่จะหย่าขาดจากกันมากกว่าคู่รักที่อยู่กินกันหลังแต่งงาน

ในอเมริกา คู่รักกว่า 70 เปอร์เซ็นต์นิยมการอยู่ก่อนแต่ง โดยเชื่อว่าจะช่วยให้คู่หนุ่มสาวรู้จักกันดียิ่งขึ้น ก่อนตัดสินใจว่าควรจะใช้ชีวิตร่วมกันอย่างถาวรหรือไม่ แต่คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยเดนเวอร์ กลับพบว่า คู่รักหลายคู่ที่อยู่ด้วยกันก่อนแต่งและตัดสินใจแต่งงานกันมีแนวโน้มที่จะลงเอยด้วยการหย่าขาดจากกันมากกว่าคู่รักทั่วไป

ในการสำรวจความเห็นประชาชนกว่า 1,000 คน ทางโทรศัพท์ พบว่า ร้อยละ 43.1 ของคู่รักที่อยู่กินกันก่อนแต่ง รู้สึกว่าความพึงพอใจ การทุ่มเทให้กัน และความไว้วางใจต่อกันมีน้อยลง

นอกจากนี้การสื่อสารระหว่างกันก็ออกมาในเชิงลบมากกว่าด้วย ผู้ถูกสำรวจเหล่านี้ตอบตรงกันว่าการหย่าขาดอาจเกิดขึ้นได้ จริยธรรมของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องล้าสมัย

จริยธรรม ความชอบธรรม คือสิ่งทันสมัยและจะคงอยู่ ถ้าท่านต้องการสร้างชีวิตที่มั่นคง จงสร้างบนความชอบธรรมของพระเจ้า

 

ที่มา : Anonymous
ออกแบบภาพ :  rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง