รูปภาพ

เริ่มต้นที่พระเยซูคริสต์

เริ่มต้นที่พระเยซูคริสต์

คริสตมาส เริ่มต้นที่ พระเยซูคริสต์

 

คำคม : Anonymous
ออกแบบภาพ : Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง