รูปภาพ

จุดเริ่มต้นของพระเจ้า

จุดเริ่มต้นของพระเจ้า

จุดสิ้นสุด ของมนุษย์คือจุดเริ่มต้นของพระเจ้า

 

คำคม :  Anonymous
ออกแบบภาพ :  Mantana

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง