รูปภาพ

อ่านพระคัมภีร์จากชีวิต

อ่านพระคัมภีร์จากชีวิต

“โลกไม่ได้อ่านพระคัมภีร์จากตัวหนังสือ แต่อ่านจากชีวิตคริสเตียน”

 

คำคม : ดี แอล มูดี้ส
ภาพ : https://unsplash.com/photos/9VpI3gQ1iUo
ออกแบบภาพ : Mantana

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง