วิดีโอ

ภาพรวม: พระธรรมยอห์น 1-12

พระธรรมยอห์น 1-12 อธิบายโครงสร้างทางวรรณกรรมและกระบวนความคิดในพระธรรมเล่มนี้

ในพระธรรมยอห์น พระเยซูในฐานะพระเจ้าพระผู้สร้างแห่งอิสราเอลได้มาบังเกิดเป็นมนุษย์ เพื่อแบ่งปันความรักและของขวัญแห่งชีวิตนิรันดร์ให้กับโลก

เครดิตวิดีโอ

ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusade for Christ

เนื้อหาและผลงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ

BibleProject Portland, Oregon, USA

#BibleProject #วิดีโอพระคัมภีร์ #ยอห์น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง