วิดีโอ

ภาพรวม: พระธรรมลูกา 1-9

พระธรรมลูกา 1-9 อธิบายโครงสร้างทางวรรณกรรมและกระบวนความคิดในพระธรรมเล่มนี้

ในพระธรรมลูกา พระเยซูนำเอาเรื่องราวแห่งพันธสัญญาระหว่างพระเจ้าและอิสราเอลมาถึงจุดสูงสุด และประกาศข่าวดีเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าให้กับทั้งคนมั่งมีและคนยากไร้

เครดิตวิดีโอ

ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusade for Christ

เนื้อหาและผลงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ

BibleProject Portland, Oregon, USA

#BibleProject #วิดีโอพระคัมภีร์ #ลูกา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง