วิดีโอ

ภาพรวม : พระธรรมมัทธิว 1-13

วิดีโอพระธรรมมัทธิว 1-13 จะอธิบายโครงสร้างทางวรรณกรรมและกระบวนความคิดในพระธรรมเล่มนี้

ในพระธรรมมัทธิว พระเยซูนำอาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้ามายังโลก และเชิญชวนเหล่าสาวกของพระองค์ให้เข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ผ่านทางความตายและการเป็นขึ้นจากตายของพระองค์

เครดิตวิดีโอ :
ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusade for Christ

เนื้อหาและผลงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ :
BibleProject
Portland, Oregon, USA

#BibleProject #วิดีโอพระคัมภีร์ #มัทธิว

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง