วิดีโอ

ภาพรวม : พันธสัญญาใหม่ New Testament

รับชมวิดีโอบทสรุปพันธสัญญาใหม่โดยย่อ

วิดีโอนี้จะแสดงให้เห็นถึงรูปแบบทางวรรณกรรมของพันธสัญญาใหม่ทั้งหมด และทำให้เห็นถึงความต่อเนื่องจากเรื่องราวในพระคัมภีร์ของฮีบรู

เครดิตวิดีโอ
ทีมผู้ผลิตในภาษาท้องถิ่น Create Thailand, OMF Thailand and Thailand Campus Crusade for Christ

เนื้อหาและผลงานต้นฉบับภาษาอังกฤษ :
BibleProject
Portland, Oregon, USA

#BibleProject #วิดีโอพระคัมภีร์ #พันธสัญญาใหม่

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง