เรื่องดีคำโดน

คัมภีร์ไบเบิล

คัมภีร์ไบเบิล

ประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตันของอเมริกา กล่าวว่า “เป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะปกครองโลกนี้ได้อย่างดีโดยปราศจากพระเจ้าและพระคริสตธรรมคัมภีร์”

ประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอน กล่าวว่า “ผมเชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นของขวัญที่ดีที่สุดจากพระเจ้าสำหรับมนุษย์”

พระคัมภีร์เป็นของขวัญจากพระเจ้าสำหรับคริสเตียน

 

ที่มา : Anonymous
ภาพ : https://unsplash.com/photos/i_9hgrmcUGw
ออกแบบภาพ :  Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง