รูปภาพ

ห่างจากบาป

“พระคัมภีร์จะช่วยให้คุณห่างจากบาป หรือไม่ บาปจะทำให้คุณห่างจากพระคัมภีร์”

The Bible will keep you from sin, or sin will keep you from the Bible.

 

คำคม:  Dwight L. Moody
เรียบเรียงภาษาไทย: JK
ภาพโดย:  Priscilla Du Preez on Unsplash
ออกแบบภาพโดย:  Sinn

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง