บทความ

ทำไมมนุษย์ต้องรับผลความบาปของอาดัม?

ซีรีส์ คำถามเด็กหลังห้อง ตอนที่ 1

อยากขอบคุณพระเจ้าที่ผู้เขียนได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ทางด้านการปกป้องความเชื่อ (Apologetics) จาก Biola University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และมีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในด้านนี้อยู่หลายคน วิชาที่เรียนส่วนใหญ่จะเป็นการใช้เหตุผลในการอธิบายหลักข้อเชื่อของคริสเตียน และตอบคำถามที่น่าสนใจของฝั่งที่ไม่เชื่อพระเจ้า (Atheism) ผู้เขียนคิดว่าน่าจะแบ่งปันวิธีการตอบคำถามเหล่านั้น เพื่อเป็นแนวทางในการปกป้องความเชื่อของพี่น้องทุกท่าน ต่อไปในอนาคต

————————————–

คำถาม : ทำไมมนุษย์ต้องรับผลความบาปของอาดัม?

วิเคราะห์คำถาม:

ข้อเท็จจริงของคำถามนี้ถูกยืนยันใน โรม 5:12 “เพราะเหตุนี้ บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนๆ เดียว และความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้น และความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ทุกคนทำบาป” ดังนั้นคริสเตียนจึงไม่สามารถปฏิเสธข้อเท็จจริงนี้ได้

เหตุผลเบื้องหลังของคำถามนี้ Atheist ใช้คำถามนี้เพื่อโจมตีลักษณะของพระเจ้าในด้าน “ความยุติธรรม” กล่าวคือ มนุษย์รุ่นหลังซึ่งยังไม่เคยทำผิดอะไรเลย ทำไมต้องรับผลของความบาปของอาดัมด้วย

** เผื่อใครสนใจหาอ่านเพิ่มเติม บาปของอาดัม ศัพท์ในทางวิชาการเรียกว่า Original sin

แนวทางการตอบคำถาม:

แนวทางที่ 1 – Federal Headship

คือเมื่อผู้นำของประเทศ A ตัดสินใจเข้าร่วมในสงคราม ประชาชนของประเทศ A ย่อมรับผลกระทบของการแพ้สงคราม แม้ว่าประชาชนจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตาม

พระเจ้าสร้างอาดัมและให้สิทธิอำนาจในการปกครองสิ่งที่พระองค์สร้าง ดังนั้นอาดัมจึงเปรียบเสมือน Federal Headship ของมนุษย์ทุกคน ดังนั้นในเมื่ออาดัมประกาศสงครามกับพระเจ้าผ่านการไม่เชื่อฟัง มนุษย์ทุกคนซึ่งเป็นประชาชนของอาดัม จึงต้องรับผลการตัดสินที่ผิดของอาดัมเช่นกัน

แนวทางที่ 2 – Seminal Identity

ฮีบรู 7:9-10 “ถ้าจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ เลวีผู้รับทศางค์นั้นก็ได้ถวายทศางค์ทางอับราฮัมเพราะว่าขณะนั้นเลวียังอยู่ในสายเลือดของบรรพบุรุษ คืออับราฮัม ขณะที่เมลคีเซเดคมาพบอับราฮัม” ในตอนที่อับราฮัมถวายสิบลดกับเมลคีเซเดค แม้เลวียังไม่ได้เกิดมา แต่พระธรรมตอนนี้บอกว่า เลวีได้ถวายสิบลดแก่เมลคีเซเดคผ่านทางอับราฮัมเช่นกัน เพราะว่าเลวีอยู่ในสายเลือดของอับราฮัม แนวคิดนี้เรียกว่า Seminal Identity

ตามหลักของ Seminal Identity ในขณะที่อาดัมทำบาปนั้น เราทุกคนก็อยู่ในสายเลือดของอาดัม และเป็นส่วนหนึ่งของอาดัม จึงต้องรับผลของความบาปของอาดัมเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในพระธรรม 1โครินธ์ 12:26 เรื่องอวัยวะของร่างกาย

แนวทางที่ 3 – Traducianism

นักศาสนศาสตร์มีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องที่มาของดวงวิญญาณของมนุษย์ โดยแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มที่เชื่อว่าพระเจ้าสร้างทุกดวงวิญญาณ (Creationism) และ กลุ่มที่เชื่อว่าดวงวิญญาณของลูกถูกสร้างทางผ่านทางพ่อแม่ (Traducianism)

ตามหลักของ Traducianism ในขณะที่อาดัมทำบาปนั้น ดวงวิญญาณของอาดัมได้เป็นมลทิน ดังนั้นทุกดวงวิญญาณที่เกิดจากอาดัมก็เป็นมลทินไปด้วย ซึ่งทำให้เราทุกคนก็จ้องรับผลจากการเป็นมลทินนั้น

—————————–

หากเปรียบเทียบทั้ง 3 แนวให้สั้นลง เรารับผลความบาปของอาดัมเพราะว่า
(1) อาดัมมีสิทธิอำนาจเหนือตัวเรา
(2) เราเป็นอวัยวะหนึ่งของอาดัม
(3) ดวงวิญญาณของเราถูกสร้างผ่านทางอาดัม

แม้ว่าเราจะไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงของพระเจ้า โดยส่วนตัวผู้เขียนมองว่าทั้งสามแนวคิดเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ในการปกป้องความเชื่อของพี่น้อง แต่อย่างไรก็ตาม “แนวคิดที่สาม” เป็นแนวคิดที่ถูกนำมาใช้บ่อยที่สุดในการตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องบาปของอาดัม หรือบาปกำเนิด (Original Sin)

ในห้องเรียน ทุกคนอาจคิดเห็นต่างกัน แต่สิ่งที่เห็นตรงกันก็คือ
“เราหวังว่าทุกข้อสงสัย จะมีคำตอบที่มีเหตุผล”

อ้างอิง
Jones, Clay. (2017) Why Does God Allow Evil? Compelling Answers for Life’s Toughest Questions.

 

บทความ:  ดร.อาณัติ เป้าทอง
ออกแบบภาพ:  Mantana

 

บทสนทนา

1 Comments
  • Nan

    คิดเล่นๆนะครับ ถ้าcrationismถูกต้อง โลกก็คงไม่ได้เปลี่ยนจากเดิมเท่าไหร่ เพราะขนาดงูตัวเดียว ยังหลอกคนที่ฉลาดที่สุดในโลกได้
ล๊อคอินเพื่อฝากความคิดเห็น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง