รูปภาพ

ผู้เป็นสุข

ผู้เป็นสุข

บุคคลผู้เป็นสุขคือ ผู้ไม่เดินตามคำแนะนำของคนอธรรม ไม่ยืนอยู่ในทางของคนบาป ไม่นั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ย
สดุดี1:1

 

ภาพ :  Ray Hennessy on Unsplash
ออกแบบภาพ :  Zippy

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง