รูปภาพ

ทำ​สิ่ง​ถูกต้อง​

ทำ​สิ่ง​ถูกต้อง​

แต่​ถ้า​พวก​ท่าน​ต้อง​ทน​ทุกข์เพราะ​ทำ​สิ่ง​ถูกต้อง​ พวก​ท่าน​ก็​เป็น​สุข​ อย่า​กลัว​การ​ข่มขู่​ของ​พวก​เขา​ และ​อย่า​วิตก​ไป​เลย

1 เปโตร 3:14 ​

 

ออกแบบภาพ :  Mantana

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง