รูปภาพ

ม่านบังตา

ม่านบังตาที่มืดมิดที่สุด คือ การปฎิเสธที่จะมองเห็นความจริง

The darkest blindness is refusing to see the truth. | Rick Warren

 

Quote: Rick Warren
Image:  Oscar Keys on Unsplash
Artwork:  Mantan

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง