เรื่องดีคำโดน

หนองน้ำที่อุดตัน

หนองน้ำที่อุดตัน

หนองน้ำแห่งหนึ่ง มีน้ำใสสะอาด ฝูงปลาแหวกว่าย สร้างความรื่นรมย์แก่ผู้ที่ไปเยี่ยมชม

จนกระทั่งวันหนึ่ง หนองน้ำนี้กลับปกคลุมไปด้วยสาหร่ายสีเขียวมากมาย สัตว์ที่มาดื่มน้ำต่างก็เจ็บป่วยเพราะพิษจากน้ำ จนชาวบ้านต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาบำบัดน้ำในหนองน้ำแห่งนี้

ผู้เชี่ยวชาญพบว่า เหตุที่น้ำในหนองนี้เปลี่ยนไป เป็นเพราะทางน้ำไหลออกอุดตัน จนน้ำนิ่ง เป็นเหตุให้สาหร่ายเติบโตได้ ชาวบ้านช่วยกันเคลียร์ทางน้ำไหลออก และนั่นทำให้น้ำในหนองนี้กลับมาใสสะอาดเหมือนเดิม

พระเจ้ามิได้ประทานพระพรมาให้จบอยู่เพียงที่ตัวเรา แต่ทรงคาดหวังให้พรนั้นได้ไหลต่อไปยังผู้อื่นรอบตัวเรา

ปัญหาบ่อยครั้งมิใช่ทางเข้าตัน แต่มันตันที่ทางออกต่างหาก หากท่านให้พระพรของพระเจ้าไหลจากท่านไปสู่ผู้อื่น จะมีพระพรที่สดใหม่ไหลผ่านมาสู่ชีวิตของท่าน

 

ที่มา : Richard W. Patt, All Stirred Up, CSS Publishing, Lima, Ohio, 1977
ออกแบบภาพ  :  rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง