บทความ

คุณเกิดมาเป็นต้นฉบับ อย่าตายแบบฉบับสำเนา!

ในชีวิตของคนเรานั้น มี 2 วันที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
คือวันที่เราเกิดมา และวันที่เราค้นพบเหตุผลว่าทำไม?
(There are two great days in a person’s life –
the day we are born and the day we discover why.)
– William Barclay –

พี่น้องที่รัก มีบางคนเกิดมาและตายไปโดยไม่รู้เลยว่า ตัวเองเกิดมาทำไม? เพื่ออะไร? มาจากไหน? และจะไปไหนต่อ?

ชีวิตจึงมีอยู่เพียงแค่กิน ดื่ม หลับ นอน และทำงานไปเรื่อยๆ หรือ หลงทางอยู่เช่นนั้น จนกว่าจะถึงวันตาย!

แต่พี่น้องครับ วันที่สำคัญยิ่งต่อตัวเราและคนในโลกนี้ ก็คือวันที่เรารู้ว่าอะไรคือวัตถุประสงค์ในการเกิดมาของเรา? Nicky Gumbel กล่าวเตือนสติไว้ว่า

วันนี้ เป็นวันที่คุณแก่ที่สุด ตั้งแต่คุณเกิดมา
และเป็นวันที่คุณอ่อนวัยที่สุดสำหรับอนาคตของคุณ
จงใช้มันให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด!
(Today is the oldest you have been,
and the youngest you will ever be.
Make the most of it!)

พี่น้องที่รัก ถ้าเราเกิด 2 ครั้ง เราจะตายเพียงครั้งเดียว
แต่ถ้าเราเกิดเพียงครั้งเดียว เราจะตาย 2 ครั้ง!

นั่นหมายความว่าอย่างไร? คำตอบคือ เมื่อเราเกิดมา เราทำบาปตลอดมา จึงทำให้เราต้องตาย 2 ครั้งคือ 1) ตายฝ่ายร่างกาย และ 2) ตายฝ่ายวิญญาณ (รับโทษของเรา)

แต่ถ้าเราเกิด 2 ครั้งคือ 1) เกิดฝ่ายร่างกาย และ 2) เกิดฝ่ายวิญญาณ (ยอมรับการตายไถ่บาปของเรา) เราจะตายฝ่ายกายเพียงครั้งเดียว โดยไม่ตายฝ่ายจิตวิญญาณ และจะเกิดฝ่ายวิญญาณขึ้น เมื่อเราสำนึกในบาปที่อกตัญญูต่อพระเจ้าผู้ทรงสร้างให้เราเกิดมา แล้วเราเชื่อ และขอรับการยกโทษและการไถ่บาปจากพระเจ้าผ่านทางการตายแทนของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์บนไม้กางเขนเพื่อเรา

เรารู้ว่าเราเกิดจากพระเจ้า แต่โลกทั้งหมดอยู่ในมือของมารร้าย – 1 ยอห์น‬ ‭5:19‬ ‭-

แต่ทุกคนที่ยอมรับพระองค์ คือคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์นั้น พระองค์ก็จะประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้า ซึ่งในฐานะนั้นพวกเขาไม่ได้เกิดจากเลือดเนื้อหรือกาม หรือความประสงค์ของมนุษย์ แต่เกิดจากพระเจ้า – ยอห์น‬ ‭1:12-13‬ ‭-

และเมื่อเราเกิดใหม่แล้ว…

  1. เราจะหิวกระหายอาหารฝ่ายจิตวิญญาณตั้งแต่น้ำนมจนอาหารแข็ง (‭‭1 เปโตร‬ ‭2:2‬)
  2. เราจะไม่ทำบาปตามิสัยบาปเดิมอีกต่อไป (‭‭1 ยอห์น‬ ‭3:9‬ ‭)
  3. เราจะรักพระเจ้า และคนอื่นๆทั้งหลายที่พระเจ้ารัก (‭‭1 ยอห์น‬ ‭5:1)
  4. เราจะเรียนรู้จักพระเจ้าผ่านการประพฤติตามพระวจนะของพระองค์ (‭‭1 ยอห์น‬ ‭4:7‬ ‭)
  5. เราจะไม่ลืมพระเจ้าและพระคุณของพระองค์และหลงเจิ่นไปจากทางของพระองค์ (ฉธบ.32:18; สดด.58:3)
  6. เราจะมีชีวิตบริสุทธิ์ เป็นบุตรที่เชื่อฟังพร้อมทำตามพระประสงค์ของพระองค์ (‭‭1 เปโตร‬ ‭1:13-15)
  7. เราจะพึ่งพิงพระเจ้า มีความหวัง และถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าตลอดชีวิตของเรา (สดุดี‬ ‭71:5-6‬ )

ดังนั้น เมื่อเราเกิดใหม่ในพระเจ้าแล้ว เราจะมีวัตถุประสงค์ชัดเจน คือมีชีวิตเพื่อสรรเสริญพระเจ้าและช่วยคนอื่นๆ ให้รู้จักกับพระเจ้า เพื่อทุกคนจะได้การอภัยโทษและรับความรอดด้วยกันและเป็นบุตรของพระองค์

ภารกิจสำคัญที่เราทำนี้ จะนำเสียงหัวเราะ คำสรรเสริญและคำขอบพระคุณพระเจ้ามาสู่สวรรค์และโลกนี้ มีคำเขียนไว้ว่า

“เมื่อคุณเกิดมา คุณร้องไห้ และโลกยินดี
จงมีชีวิตแบบที่ เมื่อคุณตาย โลกนี้จะร้องไห้ ในขณะที่คุณจะยินดี!”
(When you were born, you cried and the world rejoiced.
Live your life so that when you die, the world cries and you rejoice.)

ใช่ครับ จงมีชีวิต แบบไม่เสียชาติเกิด! อย่าไปตามมนุษย์ หรือมีชีวิตเลียนแบบคนใด หรือหลงใหลไปตามกระแสโลก แต่จงเป็นคนที่เกิดใหม่จากพระเจ้าแล้ว มีชีวิตที่มีทั้งอัตลักษณ์ และ เอกลักษณ์ใหม่ที่พระเจ้าทรงพอพระทัย

จงเตือนตัวคุณเองเสมอว่า

“คุณเกิดมาเป็นต้นฉบับ อย่าตายแบบฉบับสำเนา!”
(You were born an original. Don’t die a copy)
John Mason

 

บทความ:  อ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ภาพ:  Andrew Seaman on Unsplash
ออกแบบภาพ:  Nan Tharinee

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง