วิดีโอ

หมอบรัดเลย์ : ประวัติศาสตร์ที่ (จาง) หายไป ตอนที่ 2

สารคดีหมอบรัดเลย์
ตอนที่ 2 : หมอบรัดเลย์กับการแพทย์ในสยาม

 

บอกเล่าเรื่องราว จุดเริ่มต้นของการเป็นแพทย์มิชชันนารีจากนิวยอร์กสู่บางกอกของหมอบรัดเลย์ ผู้มีคุณูปการทางด้านการแพทย์สมัยใหม่ ผู้ริเริ่มการผ่าตัด การปลูกฝี การผดุงครรภ์ และอีกมากมายเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง