วิดีโอ

หมอบรัดเลย์ : ประวัติศาสตร์ที่ (จาง) หายไป ตอนที่ 4

สารคดีหมอบรัดเลย์
ตอนที่ 4 : หมอบรัดเลย์กับการประกาศศาสนาในสยาม

 

“การประกาศศาสนา” คือจุดประสงค์สำคัญในการเข้ามายังสยามประเทศของหมอบรัดเลย์ ผ่านงานด้านการแพทย์ การพิมพ์ การศึกษา และวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ที่มีส่วนในการพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในประเทศไทย แต่ต้องยอมรับว่าการประกาศศาสนากลับไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อและศรัทธา การประกาศข่าวประเสริญของนายแพทย์แดน บีช บรัดเลย์ในอดีต ได้ส่งผลต่อปัจจุบันและเป็นส่วนสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการประกาศศาสนาคริสต์ในประเทศไทย

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง