รูปภาพ

ยุ่งเกินกว่าอธิษฐาน

ยุ่งเกินกว่าอธิษฐาน

หากเรายุ่งเกินกว่าจะอธิษฐาน แสดงว่าเรายุ่งเกินกว่าที่พระเจ้าอยากให้เราเป็น

“If you are too busy to pray, you are busier than God wants you to be.”

 

คำคม :  Wanda E. Brunstetter, Wanda E. Brunstetter’s Amish Friends Cookbook: Desserts
ออกแบบภาพ : rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง