บทความ

ตัวคนเดียว จะรับมือไหวหรือ?

“แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลาย!”
“In everything we have won more than a victory because of Christ who loves us.”
– โรม 8:37 THSV11, CEV –

คุณเคยประสบกับสภาวะ “เคราะห์ซ้ำกรรมซัด” บ้างไหมครับ?
คืออยู่ๆ คุณก็ประสบเคราะห์เรื่องหนึ่ง
จากนั้นก็เจอะเจอเคราะห์อีกเรื่องหนึ่ง
ต่อมาเคราะห์อีกเรื่องก็มาเยือน
บางทีความวัวยังไม่ทันหาย ความควายก็เข้ามาแทรก
แถมบางครั้งสิ่ง (ไม่ดี) ที่คุณเคยทำไว้ แล้วก็ลืมไปแล้ว
กลับมาตามหาคุณ เพื่อส่งคืนให้ เข้าทำนอง “กรรมตามสนอง”
…แล้วคุณจะรับมือไหวหรือ?

ต่างกันมากครับ ระหว่าง “การมีพระเจ้า” กับ “การไม่มีพระเจ้า” ในชีวิตของคุณ
หากคุณไม่มีพระเจ้า มีแต่ตัว “ข้าพเจ้า”
คุณ หรือ “ข้าพเจ้า” ก็ต้องสู้ศึกโดยลำพัง
ถ้าคุณแข็งแรงกว่า “อุปสรรค” ปัญหา” หรือ “เคราะห์กรรม” ที่คุณเผชิญ
ภาษาชาวบ้านว่า “คุณก็โชคดี” ไป และคุณพิชิตมันได้!

แต่ถ้าคุณอ่อนแอกว่าสิ่งเหล่านั้น หรือมีขีดจำกัด
คุณก็จะถูกสิ่งเหล่านั้นพิชิต จนล้มคว่ำ และจบกัน!
(โอกาสชนะของคุณมีน้อยนิด เมื่อสิ่งเหล่านั้นบุกถาโถมเข้าหาคุณในเวลาเดียวกัน!)

ใช่ครับ (หาก > หมายถึง ชนะ)
คุณ > ปัญหา 1
คุณ > เคราะห์ 1
แต่หากสิ่งเหล่านั้นรวมกันรุมกระหน่ำคุณ ผลจะเป็นเช่นนี้

“ปัญหา + อุปสรรค + เคราะห์ + กรรม > คุณ!”

มีแต่ พ ร ะ เ จ้ า เท่านั้น ที่ทรงฤทธานุภาพไร้ขีดจำกัด
ที่สามารถมีชัยเหนือสิ่งเหล่านั้น

“พ ร ะ เ จ้ า > ปัญหา + อุปสรรค + เคราะห์ + กรรม”

ดังนั้น ถ้าคุณตระหนักในความจริงนี้ และสำนึกตน กลับใจ และถ่อมใจเข้าหา และขอรับความช่วยเหลือจากพระเจ้า (ผ่านทางการเชื่อศรัทธาในพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงรักคุณและลงมารับโทษบาปแทนตัวคุณแล้ว)

สถานการณ์ชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไป นั่นคือ เมื่อคุณได้สัมผัสความรักและฤทธิ์เดชของพระคริสต์เจ้าแล้ว คุณจะมั่นใจและไม่หวาดกลัวสิ่งใดอีกต่อไป คุณจะสามารถเผชิญและพิชิต เคราะห์กรรมที่คุณเผชิญอยู่ได้ อย่างผู้มีชัย
(ไม่ว่าผลลัพธ์ จะออกมาในรูปแบบใด?)

“พ ร ะ เ จ้ า + คุณ > ปัญหา + อุปสรรค + กรรม + เวร + ศัตรู + …”

และ
“พระคริสต์ + ความรักของพระองค์ + คุณ > เหตุการณ์ทั้งหมดนี้!”

ดังที่อัครทูต เปาโล ได้ยืนยันไว้ว่า

“เพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่า แม้ความตาย หรือชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรค์ หรือเทพเจ้า หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งใดๆ อื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น
จะไม่สามารถทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้”
– โรม 8:38-39 –

ดังนั้น จงอย่าให้คุณคิดที่จะสู้ศึกกับ กองทัพกรรมเวร หรือ เคราะห์กรรมอันมหึมาเหล่านี้ โดยพึ่งอาศัยกองกำลังแห่งกุศลผลบุญของคุณที่มีกำลังเพียงน้อยนิดโดยลำพัง เพราะนั่นเท่ากับเป็นการฆ่าตัว(วิญญาณ)ตาย
แต่จงกลับใจ มีศรัทธา เชื่อพึ่งในพระเจ้า จะดีกว่า!

“พระเจ้า”ย่อมยิ่งใหญ่กว่า “ข้าพระเจ้า”(ข้าพเจ้า)

และเมื่อคุณเชื่อพึ่งในพระเจ้า คุณจะมีหลักประกันที่มั่นคงปลอดภัยจากพระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ ผู้ทรงสามารถช่วยกู้คุณให้พ้นรอดจากกฏแห่งกรรมของคุณโดยพระเยซูคริสต์ทรงรับหนี้กรรมทั้งหมดแทนตัวคุณ และทรงไถ่คุณด้วยการจ่ายหนี้กรรมทั้งหมดนั้นให้คุณแล้วบนไม้กางเขนด้วยความตายของพระองค์

เมื่อใดที่คุณยอมรับการทรงไถ่จากพระเจ้า เมื่อนั้นคุณก็จะรอดพ้นและเป็นไท มี “ฐานวิถีชีวิตใหม่” รอคุณอยู่เบื้องหน้า ให้คุณไปอยู่ร่วมสุขกับพระองค์อย่างปลอดภัยเป็นนิรันดร์ในสวรรค์

ดังนั้น

“คุณ + พระ(คริสต์)เจ้า “ย่อมดีกว่า “คุณ” โดยลำพัง!

จริงไหมครับ?

บทความ:  อ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์
ภาพ:  Tim Foster on Unsplash

ออกแบบภาพ:  Mantana

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง