รูปภาพ

คุณไม่สามารถหลอกคนทุกคนได้ทุกเวลา

คุณไม่สามารถหลอกคนทุกคนได้ทุกเวลา

คุณอาจจะหลอกคนทุกคนได้ในบางเวลา คุณอาจจะหลอกคนบางคนได้ตลอดเวลา แต่คุณไม่สามารถหลอกคนทุกคนได้ทุกเวลาหรอก

 

คำคม :  อับราฮัม ลินคอล์น
ออกแบบภาพ :  rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง