เรื่องดีคำโดน

CEO คืออะไร?

CEO คืออะไร

คุณกอบชัย จิราธิวัฒน์ อดีต CEO ของบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาที่มีทรัพย์สินอันดับหนึ่งของประเทศ (2013) เคยกล่าวว่า

“เมื่อผมขึ้นเป็น CEO ครั้งแรก ทรัพย์สินรวมของตระกูลในตลาดหลักทรัพย์มีมูลค่า 8,000 ล้านบาท กระทั่งเมื่อผมลาออก บริษัทของเรามีทรัพย์สิน 2-3 แสนล้านบาท

มีคนถามว่าผมใช้หลักอะไรในการบริหารจัดการ ผมใช้หลักพระคัมภีร์และการคุกเข่าลงข้างเตียงนอนเพื่อขอปัญญาจากพระเจ้าว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร

เมื่อจะออกจากบริษัท มีคนถามผมว่าจะออกทำไม?

ผมก็ตอบว่า วันหนึ่งเราต้องยืนต่อหน้าพระเจ้า หากตอบพระองค์ว่าเราเป็น CEO แล้วถ้าพระเจ้าถามว่า CEO เป็นอย่างไร? แล้วเราจะตอบพระองค์ว่าอย่างไรกัน วันนี้ผมอยากมีเวลารับใช้พระเจ้ามากขึ้น”


ขณะที่มี CEO อยากมารับใช้เต็มเวลา แต่ก็คนมากมายที่ทิ้งงานรับใช้เพื่อไปเป็น CEO

แท้จริงในทุกงานที่เราทำ ต่างก็เป็นงานรับใช้พระเจ้า หากเรามุ่งถวายเกียรติพระเจ้า และให้น้ำพระทัยในการนำอาณาจักรพระเจ้ามายังแผ่นดินโลกสำเร็จนำหน้าในงานที่เราทำ

 

ที่มา:  อ.ชูชาติ ไชยสมบัติ
คลังภาพ:  Ben Rosett on Unsplash

ออกแบบภาพ:  rainniedesign

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง